TP-Link

HƯNG PHÁT COMPUTER - MÁY TÍNH - CAMERA  - BẮC NINH LIÊN HỆ 0975184445
TP-Link
Bộ phát wifi 4G TP-Link M7350 (4G LTE/ Ăng-ten ngầm/ Khe Sim 4G/ 10 User)

Bộ phát wifi 4G TP-Link M7350 (4G LTE/ Ăng-ten ngầm/ Khe Sim 4G/ 10 User)

1.399.000đ 1.690.000đ -17%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 (Chuẩn AC/ 1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 (Chuẩn AC/ 1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

699.000đ 899.000đ -22%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Archer C50 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

Bộ phát wifi TP-Link Archer C50 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

479.000đ 599.000đ -20%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR840N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR840N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

279.000đ 339.000đ -18%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

1.399.000đ 1.899.000đ -26%

add_cart

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR6400 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR6400 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

1.250.000đ 1.699.000đ -26%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

3.199.000đ 4.499.000đ -29%

add_cart

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX10 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX10 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

1.049.000đ 1.399.000đ -25%

add_cart

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX53 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX53 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

1.299.000đ 1.699.000đ -24%

add_cart

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

995.000đ 1.499.000đ -34%

add_cart

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

1.490.000đ 1.799.000đ -17%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link EAP245 (Chuẩn AC/ AC1750Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User/ Gắn trần/tường)

Bộ phát wifi TP-Link EAP245 (Chuẩn AC/ AC1750Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User/ Gắn trần/tường)

1.688.000đ 2.090.000đ -19%

add_cart

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR100 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR100 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

999.000đ 1.290.000đ -23%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR844N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR844N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

279.000đ 329.000đ -15%

add_cart

Bộ phát wifi 4G TP-Link M7000 (4G LTE/ Ăng-ten ngầm/ Khe Sim 4G/ 10 User)

Bộ phát wifi 4G TP-Link M7000 (4G LTE/ Ăng-ten ngầm/ Khe Sim 4G/ 10 User)

939.000đ 1.090.000đ -14%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

1.949.000đ 2.499.000đ -22%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

1.899.000đ 2.499.000đ -24%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

319.000đ 399.000đ -20%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link Archer C6 MU-MIMO (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

Bộ phát wifi TP-Link Archer C6 MU-MIMO (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

890.000đ 1.090.000đ -18%

add_cart

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR820N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR820N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

239.000đ 299.000đ -20%

add_cart

0
Zalo
Hotline