MÀN CHIẾU ĐIỆN

HƯNG PHÁT COMPUTER - MÁY TÍNH - CAMERA  - BẮC NINH LIÊN HỆ 0975184445
MÀN CHIẾU ĐIỆN
Màn chiếu điện Dalite P60ES (1m52 x 1m52) 85inch

Màn chiếu điện Dalite P60ES (1m52 x 1m52) 85inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P70ES (1.78x1.78met) 100inch

Màn chiếu điện Dalite P70ES (1.78x1.78met) 100inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P80ES (2m03 x 2m03) 113inch

Màn chiếu điện Dalite P80ES (2m03 x 2m03) 113inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P84ES (2.13x2.13met) 120inch

Màn chiếu điện Dalite P84ES (2.13x2.13met) 120inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P96ES (2.44x2.44met) 136inch

Màn chiếu điện Dalite P96ES (2.44x2.44met) 136inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P150ES (3,05x2,29 met) 150inch

Màn chiếu điện Dalite P150ES (3,05x2,29 met) 150inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P170ES (3,05m x 3.05m) 170inch

Màn chiếu điện Dalite P170ES (3,05m x 3.05m) 170inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite P200ES (3.6m x 3,6m) 200inch

Màn chiếu điện Dalite P200ES (3.6m x 3,6m) 200inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite PW150ES (3,05m x 2,29m) 150inch

Màn chiếu điện Dalite PW150ES (3,05m x 2,29m) 150inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite PW96ES (2,44m x 1,83m) 120inch

Màn chiếu điện Dalite PW96ES (2,44m x 1,83m) 120inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite PW180ES (3m60x2m70) 180inch

Màn chiếu điện Dalite PW180ES (3m60x2m70) 180inch

Liên hệ

add_cart

Màn chiếu điện Dalite PW200ES (4,07m x 3,05m) 200inch

Màn chiếu điện Dalite PW200ES (4,07m x 3,05m) 200inch

Liên hệ

add_cart

0
Zalo
Hotline