HPE

HƯNG PHÁT COMPUTER - MÁY TÍNH - CAMERA  - BẮC NINH LIÊN HỆ 0975184445
HPE
Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 4TB/ 350W/ Tower 4U)

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 4TB/ 350W/ Tower 4U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2x2TB/ 350W/ Tower 4U)

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2x2TB/ 350W/ Tower 4U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 32GB (2x16GB)/ 2x4TB/ 350W/ Tower 4U)

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 32GB (2x16GB)/ 2x4TB/ 350W/ Tower 4U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 350W/ Tower 4U)

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 350W/ Tower 4U)

Liên hệ

add_cart

0
Zalo
Hotline