DELL

HƯNG PHÁT COMPUTER - MÁY TÍNH - CAMERA  - BẮC NINH LIÊN HỆ 0975184445
DELL
Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 8Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 8Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)

33.950.000đ 39.990.000đ -15%

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2314/2.80GHz/8Mb/ 8Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2314/2.80GHz/8Mb/ 8Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

26.888.000đ 30.990.000đ -13%

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)

35.555.000đ 44.990.000đ -21%

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 300W/ Mini tower)

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 300W/ Mini tower)

44.990.000đ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/ E-2374G/3.70GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/ E-2374G/3.70GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R450 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R450 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R450 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 600W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R450 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 600W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R550 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 600W/ Rack 2U)

Máy chủ Dell PowerEdge R550 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 600W/ Rack 2U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R550 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 2U)

Máy chủ Dell PowerEdge R550 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 2U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 800W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 800W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 800W/ Rack 2U)

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 800W/ Rack 2U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 800W/ Rack 1U)

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 800W/ Rack 1U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge T350 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Tower 5U)

Máy chủ Dell PowerEdge T350 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Tower 5U)

Liên hệ

add_cart

Máy chủ Dell PowerEdge T350 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Tower 5U)

Máy chủ Dell PowerEdge T350 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Tower 5U)

Liên hệ

add_cart

0
Zalo
Hotline